Mali Tabloların UFRS'ye Dönüştürülmesi

Mali Tabloların TFRS’ye Dönüştürülme Eğitimi

(Uygulamalı TFRS Eğitimi)

 

Mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanması ve denetlenmesi yeni Türk Ticaret Kanunu ile belirli şirketlere zorunlu hale getirilmiş olup, daha çok şirketi kapsayıcı düzenlemeler halen devam etmektedir.

Bakanlar Kurulu 2015 yılında aktif toplamı 50 milyon TL, satışları 100 milyon TL ve toplam çalışan sayısı 200’ü bulan şirketleri de bağımsız denetime tabi tutmuştur. Sonraki yıllarda hadlerin daha da düşürülerek bağımsız denetim kapsamının genişletilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, mali tabloların TFRS’ye göre hazırlanması bağımlı ve bağımsız çalışan mali müşavirler ve bağımsız denetçiler için önem arz etmektedir. Şirketlerin mali, finans ve muhasebe bölümlerindeki yönetici ve çalışanların da yasal mali tablolardan çok farklı olan TFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları anlaması ve yorumlaması gerekecektir.

TFRS 41 ana başlıktan ve yaklaşık 1.000 sayfadan oluşmakta olup, konuların içeriği geniş olduğundan teorik olarak anlatılması da uzun süreleri almaktadır. Oysa ki, asıl ihtiyaç olan teorik kısmın uygulamada nasıl kullanılacağı ve mali tabloların nasıl TFRS’ye dönüştürüleceği konusudur.

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM bu ihtiyacı göz önüne alarak, tamamen uygulamalı olarak TFRS’de temel ve en önemli hususları kapsayan Mali Tabloların TFRS’ye Dönüştürülmesi Eğitimini vermektedir.

Bu uygulamalı eğitimin kapsamında, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlanmış mali tabloların adım adım nasıl dönüştürüldüğü gerçek örnekler üzerinden anlatılmaktadır.

Eğitimin Amacı: TFRS standartlarını sırayla madde madde teorik olarak anlatmaktan çok Standartların örneklerle anlaşılır olmasını sağlamak ve örnek bir bilanço ve gelir tablosunun TFRS’ye nasıl dönüştürüleceğine ilişkin uygulama çalışmasını katılımcılarla paylaşmak, bilgi ve uygulama tecrübelerini arttırmaktır.

Kimler Katılmalı: Eğitim programımıza bağımsız denetçiler, yeminli mali müşavirler, mali müşavirler ile bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen herkes katılabilir.

Eğitime Neden Katılmalı: Daha önce düzenlenen eğitimlere katılanların bu eğitime ilişkin geri dönüşleri çok memnuniyet verici olup, TFRS uygulamasının göründüğü kadar zor ve karmaşık olmadığı bu eğitimlerde net bir şekilde anlaşılmıştır.

Çok emek harcanarak hazırlanan baştan sona uygulamaya dönük formül ve tabloları da içeren Eğitim Notları katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıca, bu tarz içeriğe sahip eğitim dökümanlarını piyasada bulmanız mümkün değildir.

UFRS Eğitim İçeriği