Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (BKK 2014/5772) (10.01.2014)

10 Ocak 2014 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28878

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5772
Ekli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 25/12/2013 tarihli ve 20338 sayılı yazısı üzerine, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
 

 

Kararı görmek için tıklayınız.