Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (2014) (17.01.2014)

Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne, elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.
2013 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimize (Aralık/2013 itibariyle 693.694 mükellef) yönelik olarak hazırlanan Rehberde;

 Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları,
 Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
 Basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş,
 Basit usulde ticari kazancın tespiti,
 Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,
 Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi (Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükellefler beyannamelerini 1–25 Şubat 2014 tarihleri arasında vereceklerdir.)

hususlarına yer verilmiştir.

Rehberin basımı ve illerdeki vergi daireleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.