İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ( BKK 2014/5764) (29.01.2014)

 

 
29 Ocak 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28897

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2014/5764
Ekli “İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 5/11/2013 tarihli ve 17343 sayılı yazısı üzerine, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik