Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2014 Yılı Vergi Rehberi (11.02.2014)

 

 Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığımız internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.
2013 yılında serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerimize yönelik olarak hazırlanan Rehberde; serbest meslek faaliyeti ve serbest meslek kazancı, serbest meslek erbabları, serbest meslek kazancının tespiti ve hasılattan indirilecek giderler, serbest meslek kazançlarında vergi tevkifatı, serbest meslek erbabının kullandığı belgeler, serbest meslek kazançlarının beyanı ve beyanname üzerinde yapılacak indirimlere ilişkin konulara yer verilmiştir.

Rehberin basımı ve illerdeki vergi daireleri ile meslek odalarına dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.