Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/2/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/13] Sayılı Kararı (15.02.2014)

 

 15 Şubat 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28914

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/13]

Toplantı Tarihi: 12/2/2014

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesi ve Bağımsız Denetçi Mühür Tebliğinin 7 nci maddesi gereğince, Bağımsız Denetçi Mühür ücretinin 500 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.