Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi (22.02.2014)

 

 Başkanlığımızca hazırlanan "Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi" Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları devam etmektedir.
2013 Yılında kira geliri elde eden dar mükelleflere yönelik olarak hazırlanan Rehberde;
• Kira gelirine konu mal ve haklar,
• Kira gelirinde istisna uygulaması,
• Kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler,
• Kira ödemelerinde vergi kesintisi,
• Beyannamenin verilme zamanı ve yeri,
• 2013 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi,
• Verginin ödenmesi,
• Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile Beyannamenin verilmesi,
• Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları yönünden gayrimenkul kira gelirleri,

konularında bilgiler yer almaktadır. Rehberde ayrıca, kira gelirinin beyanına ilişkin örneklere ve beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlara yer verilmiştir.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.