5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Bazı Hizmet Kalemlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (2014/5884) (17.03.2014

 

 16 Mart 2014 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28943

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5884
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa ekli telsiz ücretleri tarifesinde yer alan bazı hizmet kalemlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 17/1/2014 tarihli ve 114 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 46 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
 

 

Kararı görmek için tıklayınız.