Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/103, K: 2014/199 Sayılı Kararı

 

 21 Mayıs 2015 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29362

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 Tarihli ve E: 2014/103, K: 2014/199 Sayılı Kararı

19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160. maddesinin;

1. Birinci fıkrasında yer alan "...gibi bankanın uğradığı zararı tazmine mahkum edilirler." ibaresinin,

2. İkinci fıkrasının "...ancak adli para cezasının miktarı bankanın uğradığı zararın üç katından az olamaz. Ayrıca meydana gelen zararın ödenmemesi halinde mahkemece re'sen ödettirilmesine hükmolunur." bölümünün,
Anayasa'nın 2., 10., 36. ve 37. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istemi...

 

TIKLAYINIZ