BAKANLAR KURULU KARARI


23 Mayıs 2015 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29364

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7703
3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 6/5/2015 tarihli ve 628 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


Eki için tıklayınız