24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7728
3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden kamu ihale sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/5/2015 tarihli ve 5083 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

 

Kararı görmek için tıklayınız.