25 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29456 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2008 tarihli ve 26914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2008

26914

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/5/2010

27575