13 Ekim 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29501 Karar Sayısı: 2015/8113 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ın yürürlüğe konulması…

Karar Eki İçin Tıklayınız (PDF)