12 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29530 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2015/29 Karar Sayısı:2015/95 Karar Tarihi: 22 Ekim 2015

İtirazın Konusu: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‘nun 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 2 ve 35. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Tamamı İçin Tıklayınız