25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573 KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/13]
Toplantı Tarihi: 21/12/2015
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunca, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi ve bağımsız denetçilik sınavı (her bir alan için) 2016 yılında uygulanacak ücretlerin, 30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden, bağımsız denetçi mühür ücretinin de 15 Şubat 2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ücret tarifesi değiştirilmeden uygulanmasına karar verilmiştir.