2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunun Uygulanması ile İlgili Maliye Bakanlığı Genelgesi

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160130-6.pdf