Beyanname Eklerinin Btrans Üzerinden Gönderilme Zamanları İle İlgili Önemli Duyuru; (17.02.2016)

BTRANS aracılığı ile Bankalar tarafından MuhGVK281 adı altında gönderilen Muhtasar Beyanname ekleri verilerinin Veri Tabanına aktarımı her hafta Cuma günü saat 12:00 itibari ile yapılacaktır. Bu nedenle bankalar tarafından MuhGVK281 verilerinin her Cuma 12:00 ye kadar BTRANS sistemine yüklenip onaylanması gerekmektedir. Söz konusu verilerin Vergi Dairesi ekranlarına yansıması takip eden Pazartesi günü tamamlanmış olacaktır. Her hafta Cuma 12:00 dan sonra BTRANS sistemine yüklenen paketlerin aktarımı bir sonraki hafta Cuma günü yapılabilecektir. Her ne sebeple olursa olsun diğer gün ve saatlerde Veri Tabanına aktarım kesinlikle (sistem bu işlemleri otomatik olarak yapacağından dolayı) yapılmayacaktır. Tüm ilgililerin konu hakkında bilgi sahibi olması ve gönderilen verilerin bu tarihler ve saatler dikkate alınarak sisteme yüklemesi gerektiği duyurulur.