Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin “EK-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi”nde yer alan “13.20.16”, “13.20.19”, “13.20.20”, “13.20.22”, “13.20.23”, “13.91.01”, “13.91.02”, “13.92.03”, “13.99.02”, “24.41.16”, “24.41.17”, “24.41.18”, “24.41.19”, “32.13.01”, “77.11.01”, “77.12.01”, “77.21.01”, “77.21.02”, “77.21.04”, “77.21.90”, “77.22.01”, “77.29.01”, “77.29.02”, “77.29.03”, “77.31.01”, “77.32.01”, “77.33.01”, “77.33.02”, “77.33.03”, “77.34.01”, “77.35.01”, “77.39.01”, “77.39.02”, “77.39.03”, “77.39.04”, “77.39.05”, “77.39.06”, “77.39.07”, “77.39.08”, “77.39.10”, “77.39.11”, “77.39.13”, “77.39.90” ve “77.40.01” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tebliğ İş Sağlığı Disket, tablolar film 1 Tebliğ İş Sağlığı Disket, tablolar film 2 Tebliğ İş Sağlığı Disket, tablolar film 3 Tebliğ İş Sağlığı Disket, tablolar film 4 Tebliğ İş Sağlığı Disket, tablolar film 5 MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Devamı İçin Tıklayınız