Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkan ve Üyeliğine Ait Atama Kararı (BKK 2016/8565) (12.03.2016)

Karar Sayısı: 2016/8565

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu başkan ve üyeliğine, ekli listede adları yazlı kişilerin atanmas; 26/9/2011 tarihli ve   4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

29/2/2016 Tarihli ve 2016/8565 Sayılı Kararnamenin Eki Liste

Adı Soyadı                                         Görevi                              Aday Gösteren Kurum

Dr. Genç Osman YARAŞLI             Başkan                                          Maliye Bakanlığı

                                             (Seyit Ahmet BAŞ’TAN

                                              boşalan üyeliğin kalan

                                              süresi için göre yapmak

                                               üzere)

İbrahim Hakkı POLAT                        Üye                                             Maliye Bakanlığı