Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2016/8590) (19.03.2016)

19 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29658

Karar Sayısı: 2016/8590

Ekli” Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci, 8 inci ve 33 üncü maddelerine göre Bakanlar Kurulu’nca 14/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Karar Metni İçin Tıklayınız