14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. (05.04.2016)

 05/04/2016 tarihli 29675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde özel iletişim vergisi (ÖİV) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda Tebliğde, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından faturalı hat ve ön ödemeli hat abonelerine verilen internet erişim hizmetlerinde ÖİV uygulaması ile abonelerce ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin internet erişim hizmeti için kullanılması nedeniyle fazla ödenen ÖİV'nin nasıl iade edileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.