İşkolu Tespit Kararı (06.04.2016)

 
6 Nisan 2016 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29676

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/9

İşyeri : Bel Karper Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Türkgücü Köyü Yolu Üzeri Çorlu/TEKİRDAĞ

SGK Sicil No : 1003993.059, 1109242.034

Tespiti İsteyen : T.Büro-İş Sendikası

İnceleme : Bel Karper Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; 1003993.059 SGK sicil numaralı Türkgücü Köyü Yolu Üzeri Çorlu/TEKİRDAĞ adresindeki fabrika işyerinde eritme peynir üretimi ve tereyağı paketleme işlerinin yapıldığı, 1109242.034 SGK sicil numaralı Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. Selenium Plaza 10/312 Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki idare merkezinde eritme peynir üretimi ve tereyağı paketleme işlerini yapan işyerinin, fabrika üretim işlerine bağımlı olarak yardımcı işleri olan satış, finans, muhasebe, pazarlama, lojistik ve idari işlerinin yürütüldüğü tespit edilmiş olduğundan, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Bel Karper Gıda Sanayi Anonim Şirketi işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.