Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. (07.04.2016)

05/04/2016 tarihli ve KVK-40/2016-2 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; sermaye artırımında indirim uygulamasıyla ilgili olarak 2015 hesap dönemine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan % 14,65 (yüzde ondört virgül altmışbeş) oranı dikkate alınacaktır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.