4 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. (08.04.2016)

8.4.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğinde; Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde 11.11.2015 - 13.11.2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlığımızca bu İlçede mücbir sebep hali ilan edilmiş olup, mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların 6111 sayılı Kanun ile 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış borçlarının mücbir sebep dönemine rastlayan taksitlerinin ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin 11.1.2016 tarihli ve 2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.