Yem ve Gübre Teslimlerine İlişkin KDV Tebliğ Taslağı Hazırlandı (13.05.2016)

 Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Tebliğ Taslağında;  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 13/ı maddesindeki yem ve gübre teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulaması ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

 

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Ek 23 A için tıklayınız.

Ek 23 B için tıklayınız.