İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.07.2016)

23 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29779

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “teknik öğretmen,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 25/4/2017 tarihine kadar periyodik kontrol raporunda kayıt numarası aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 13 üncü maddesi 25/4/2017 tarihinde,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-II’sinin 4.3.2 nci bendinde yer alan “yapı işlerinde inşaat mühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-ll’sinin 4.3.6 ncı bendinde yer alan “görevli inşaat mühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “inşaat veya yapı eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmen,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.1.3 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.1.3.Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN lSO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.1.4 üncü bendinde yer alan tabloya “Tablo-1: Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri” başlığı eklenmiş ve tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız