Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) (05.08.2016)

05 Ağustos 2016 
Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29792

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan:

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: l)’nin ”10.6.3.1. Sermaye artırımının tescili ve artırılan tutarın şirketin banka hesabına yatırılması’’ başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“10.6,3.1.1. Sermaye avanslarının durumu

Devamı İçin Tıklayınız