492 Sayılı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 77) Hazırlandı. (01.09.2016)

Başkanlığımızca hazırlanan Genel Tebliği Taslağında; 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda, 492 Sayılı Kanuna bağlı (1), (2) ve (4) sayılı tarifelerde ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.


Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi
 mturan@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Tebliğ eki için tıklayınız.