Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 293) Hazırlandı (01.09.2016)

Başkanlığımızca hazırlanan Genel Tebliği Taslağında; 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen yurt dışına hizmet veren işletmelerde indirim uygulaması ile 22, 23 ve 25 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ve 6728 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile yapılan düzenlemeler açıklanmıştır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi mimren@gelirler.gov.tr ve aozdamar@gelirler.gov.tr  e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

 

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Tebliğ eki için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.