Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi (01.09.2016)

Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yem ve gübre teslimlerinde KDV istisna uygulamasının usul ve esasları belirlenmekte ve KDV iadelerine ilişkin özel esaslar uygulamasında düzenlemeler yapılmaktadır.

Ayrıca söz konusu Tebliğde, tevkifata tabi bazı teslimlerde tevkifat oranları yeniden belirlenmekte; dahilde işleme rejimi kapsamındaki KDV uygulamaları ile bazı iade taleplerinde aranan belgeler ve KDV iadesine mahsubu yapılabilecek borçlara yönelik düzenleme/açıklamalar yapılmaktadır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.