Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri:A Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:8) Resmi Gazete’de Yayımlandı (20.09.2016)

20/09/2016 tarihli ve 29833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri: A Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:8) ile; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak yapılacak ödemelerde 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılma zorunluluğu kaldırılmıştır.


Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için 
tıklayınız.