Vergi Usul Kanununun 153/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (30.09.2016)

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında; Vergi Usul Kanununa, 6455 sayılı Kanunla eklenen 153/A maddesinin uygulanmasına dair usul ve esaslara yer verilmiştir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan açıklamalara katkıda bulunulması adına konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi 10/10/2016 tarihine kadar gozcubuk@gelirler.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.