Vergi Usul Kanununun 370 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (01.10.2016)

Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında; Vergi Usul Kanununa, 6728 sayılı Kanunla eklenen 370 nci maddesinin uygulanmasına dair usul ve esaslara yer verilmiştir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan açıklamalara katkıda bulunulması adına konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi 31/10/2016 tarihine kadar mak@gelirler.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.