KDV Kanununun Geçici 16. Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru (04.10.2016)

KDV Kan. Geç.16. Mad. kapsamında yapılan teslimlerden (İSMEP Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren "İstanbul Proje Koordinasyon Birimine" Yapılacak Teslim ve Hizmetler) iade talep edenmükellefler 09/2016 iade döneminden itibaren "Satış Fatura Listesi (318, 320 ve 321)" ni internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.