4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespitine İlişkin Ekli Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. (05.10.2016)

05/10/2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.