Mali Mühür Süreleri Hakkında Duyuru (20.10.2016)

2013 yılında Kamu Sertifikasyon Merkezinden temin etmiş olduğunuz mali mührünüzün üzerinde yazan kullanım süresine dikkat ediniz. Bu konuda mağduriyet yaşamamanız adına mali mührünüzü yenilemenizi öneririz. Yeni mali mühür temini için başvuru işlemlerinizi Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.
 
 
Mali mührünüzün süresinde yenilenememesi durumunda vergisel ödevlerini zamanında yerine getiremeyecek mükelleflerin Başkanlığımıza durumunu izah eden bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin birer örneği ile Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16
 Dışkapı/ANKARA adresine başvurmaları gerekmektedir.
 
Ø Yeni mali mühür için Kamu SM’ye yapılan başvuruya ilişkin form,
Ø Mali mühür bedelinin ödendiğini gösterir dekont,
Ø Mali mührün tarafınıza teslim edildiği tarihi gösterir belge,
 
Yeni alınan mali mühür cihazı arızalıysa Kamu SM den arıza kayıt belgesi alınıp durumunuzu anlatan bir dilekçe ile birlikte Başkanlığımıza başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 
e-fatura kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler yeni mali mühür gelene kadar e-fatura olarak düzenlenmesi gereken faturalarını kağıt ortamında düzenleyebilecek ancak e-fatura kayıtlı kullanıcıları tarafından kendilerine düzenlenecek faturalar ise e-fatura olarak düzenlenmeye devam edilecektir. Sistemlerine düşen faturalara ulaşmak isteyen mükelleflerin bu konuyla ilgili ayrı bir dilekçe ile yukarıda belirtilen adrese başvurmaları halinde kendilerine gönderilecek geçici bir şifre ile bu faturaları alması sağlanabilecektir.