Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı (25.10.2016)

  T.C.

 
MALİYE BAKANLIĞI
 
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
 
 
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/84
 
 
 
 
 
Konusu: 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
 
 
Tarihi: 24/10/2016
 
 
Sayısı: VUK-84 / 2016-5
 
 
 
 
 
1. Giriş:
 
 
Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
 
2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
 
 
24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 
 
Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Ekim 2016 Çarşamba) ödeyecekleri tabiidir.
 
 
Duyurulur.
 
 
  
 
 
Adnan ERTÜRK
 
 
 
Gelir İdaresi Başkanı