BKK 2016/9542 Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (25.11.2016)

25 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29899

Karar Sayısı : 2016/9542
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/11/2016 tarihli ve 124469 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

24/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9542 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
MADDE 1– Bu Karar; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2
– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün;
a) 5 inci sırası “5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,” şeklinde değiştirilmiş,
b) 10 uncu sırası “10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,” şeklinde değiştirilmiş,
c) 21 inci sırasında yer alan “, ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3– 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
bkk-2016-9542-ekii

MADDE 4
– Bu Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen vergi oranları;
a) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip;
– ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45,
– ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50,
b) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerden;
– ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,
– Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenlerden;
— ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45,
— ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50,
c) Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100,
olarak uygulanır.

MADDE 5
– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin 

Tarihi                                                                                  Sayısı
30/12/2007                                                                      26742

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmi Gazetelerin
Tarihi                                                                                           Sayısı
8/2/2008                                                                                           26781
6/4/2008                                                                                           26839
19/7/2008                                                                                           26941
20/9/2008                                                                                          27003
29/3/2009                                                                                          27184
15/7/2009                                                                                           27289
28/4/2011                                                                                          27918
27/11/2011                                                                                          28125
27/12/2011                                                                                           28155
27/1/2012                                                                                           28186
24/3/2012                                                                                          28243
12/9/2012                                                                                          28409
1/1/2013                                                                                           28515
24/2/2013                                                                                          28569
1/12/2013                                                                                          28838
31/1/2015                                                                                           29253
1/1/2016                                                                                          29580
5/5/2016                                                                                           29703
30/6/2016                                                                                          29758
8/9/2016                                                                                           29825