Gümrük İşlemleri (27.12.2016)

İhracatta e-fatura Uygulamaları kapsamında "Kabul Uygulama Yanıtı" içinde fiili ihraç tarihine yer verilmesi için gerekli değişiklikler yapılmış ve ihracat fatura tipinde dikkate alınan Ek Alanlar Tablosu , shematron kontrollerinin yeni halinin yayınlanması nedeniyle güncellenmiştir. 

İlgili kılavuza ulaşmak için 
tıklayınız.