KDV Kan. 11/1-a (Roaming Hizmetleri) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru (03.01.2017)

KDV Kan. 11/1-a mad. kapsamında yapılan Roaming Hizmetlerine (KDV beyannamesinde işlem kodu 303) ilişkin teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mükelleflerin 12/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde  "302-303-312-313-317" İade İşlem Türlerine ait Satış Fatura Listesi'ni  internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.

 

 KDV Kan. 11/1-a (Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler) mad. kaps. yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru

KDV Kan. 11/1-a mad. kaps. yapılan Serbest Böl. Müş. İçin Yapılan Fason Hizmetler (İşlem kodu 316) ilişkin teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mük. 12/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde Serbest Bölgelerdeki Müşteriler için Yapılan Fason Hizmetlere ait Satış Fatura Listesi'ni internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.