Yolcu Beraberi Eşya İhracinda Düzenlenecek Faturalarin E-Fatura Olarak Düzenlenmesine İlişkin Duyuru (03.01.2017)

 Yolcu Beraberi Eşya İhracında yetki belgeli aracı kurumlar aracılığı ile yolcu beraberi eşya ihraç faturası (Tax-Free faturası) düzenleyen e-Fatura mükelleflerinin e-Fatura sistemi üzerinden faturalarını göndermelerini sağlayan canlı ortam uygulamaya geçmiştir.

 
Bu kapsamda yetki belgeli aracı kuruluş ile Tax-Free faturası düzenleyen e-fatura mükellefleri düzenleyecekleri Tax-free faturalarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (urn:mail:yolcuberaberpk@gtb.gov.tr etiketine) göndereceklerdir. Ancak söz konusu Bakanlığa sadece yetki belgeli aracı kuruluş  ile  anlaşmalı olan e-Fatura mükelleflerine ait sadece Tax-Free faturası düzenlenebilecek olup, bunun dışında ilgili Bakanlığa düzenlenecek faturaların; düzenleyicisi e-Arşiv uygulamasına dahil olmuş ise e-Arşiv Fatura olarak, e-Arşiv uygulamasına dahil olmamış ise matbu baskılı  kağıt fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Duyurulur.