Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan (14.01.2017)

14 Ocak 2017 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29948

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
KURUL KARARI

Karar No : 75935942-050.01.04 – [03/02] Karar Tarihi: 05/01/2017
Konusu : BDY’nin Geçici 1/4-ç Maddesine Göre
KAYİK Hariç Sorumlu Denetçi Olarak Yetkilendirilmiş
Olanların 1/1/2017 Tarihinden Sonraki Durumu

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının 04.01.2017 tarihli BDY’nin Geçici 1/4-ç maddesine göre KAYİK hariç sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmiş olanların 01.01.2017 tarihinden sonraki durumuna ilişkin müzekkeresine istinaden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

1- 01.01.2017 tarihinden önce KAYİK hariç denetimler için sorumlu denetçi olarak görevlendirilen ve Kurumumuz tarafından Yönetmeliğin geçici 1/4-ç maddesi kapsamında onaylanan sorumlu denetçilerden;
- Başka bir denetim kuruluşuna geçen ve bu denetim kuruluşu tarafından sorumlu denetçi olarak görevlendirilip Kurumumuz onayına sunulan sorumlu denetçi başvurularının, Yönetmeliğin 28’inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesine,
- Aynı denetim kuruluşunda devam eden sorumlu denetçilere fiili denetim tecrübesi edinmeleri için 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) süre tanınmasına,
- Aynı denetim kuruluşunda devam eden sorumlu denetçilerden 31.12.2018 tarihine kadar fiili denetim tecrübesi edinemeyenler hakkında daha önce verilen Kurumumuz onayının 01.01.2019 tarihi itibarıyla geçersiz sayılmasına,
2- Yönetmeliğin 13/1-ğ maddesindeki yetkilendirilme şartının kaybedilmemesi için, gerekli tedbirleri almalarını sağlamak amacıyla denetim kuruluşlarının bilgilendirmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.