6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (19.01.2017)

19 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29953
Karar Sayısı: 2017/9749

4/7/1956 tarihli ve 
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2017 yılında;
a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 30/1/2017, diğer yarısının 23/6/2017 tarihinde,
b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 25/12/2017 tarihinde,
ödenmesi; Maliye Bakanlığının 5/1/2017 tarihli ve 296 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI