Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/45, K: 2013/113 Sayılı Kararı (11.12.2013)

 

 Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/45, K: 2013/113 Sayılı Kararı