KDV Kanununun Geçici 17. Madde Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hk. Duyuru (01.02.2017)

KDV Beyannamesinde 702 işlem kodundan talepte bulunan Mükellefler 01/2017 iade dönemi ve sonraki dönemler için KDV İade Talebine ilişkin Geçici 17. Madde Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Satış Faturası Listesini 01.02.2017 tarihinden itibaren internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.