687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği Hakkında Duyuru (07.03.2017)

T.C.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
 
 
 
DUYURU
 
 
 
687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ
 
 
Bilindiği üzere, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiştir.
Anılan madde uyarınca işverenlere verilecek desteğin usul ve esasları 2017/10 sayılı Genelgede açıklanmış olup, 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınacak sigortalıların destek kapsamına girip girmediklerinin işe alınmadan sorgulanmasına ve destek kapsamına giren sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkan sağlayan “4447/ Geçici 17.Madde İşveren Desteği” seçeneği işletime açılmıştır.
Diğer taraftan, kapsama giren sigortalıların 00687 Kanun numarası seçilerek bildirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam etmekte olup, konuyla ilgili çalışmalar sona erdiğinde ayrıca duyuru yapılacaktır.
İşverenlerimize saygıyla duyurulur.