Güney Afrika Cumhuriyeti ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı (10.03.2017)

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ İLE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN YAYIMLANDI

10.03.2017/42

 
ÖZET
:
“3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” Resmi Gazetede yayımlandı.
 
İkamet ettikleri ülkelerin dışında ekonomik faaliyette bulunan ve gelir elde eden mükelleflerin, hem ikamet ettikleri devlette hem de faaliyette bulundukları devletlerde vergi ödemeleri durumunda ortaya çıkan çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla; devletler, aralarında anlaşarak çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması (ÇVÖA) imzalamaktadırlar. Türkiye’nin bugüne kadar 80 ülke ile imzalanarak yürürlüğe giren ÇVÖA’sı bulunmaktadır.
 
Türkiye’nin bu amaçla diğer ülkelerle imzaladığı ÇVÖA’lar, onaylanmaları için gerekli anayasal prosedürün tamamlanmasından sonra yürürlüğe girmektedir.
 
İmza işlemi biten anlaşmalar, gerekçesi ile birlikte onaylanması uygun bulunmak üzere T.B.M.M.'ne sunulmakta, T.B.M.M.'nin ilgili Komisyonlarında görüşüldükten sonra, Genel Kurul tarafından anlaşmanın onaylanması için Bakanlar Kuruluna yetki veren bir kanun kabul edilmekte ve daha sonra bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkartılan karar ile Bakanlar Kurulunca anlaşma onaylanmaktadır.
 
Onaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde anlaşma olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır. Yayımlanmayı müteakip, Türkiye açısından anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedür tamamlanmaktadır.
 
 
 
 
 
Bu kapsamda, 6820   sayılı “3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”  9 Mart 2017  tarihli ve 3002  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Saygılarımızla…
 
 

 

6820 Sayılı 3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” tam metni için tıklayınız…>>>