Gambiya ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı (10.03.2017)

GAMBİYA İLE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN YAYIMLANDI
 
10.03.2017/41
 
ÖZET
:
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  ” Resmi Gazetede yayımlandı.
 
 
İkamet ettikleri ülkelerin dışında ekonomik faaliyette bulunan ve gelir elde eden mükelleflerin, hem ikamet ettikleri devlette hem de faaliyette bulundukları devletlerde vergi ödemeleri durumunda ortaya çıkan çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla; devletler, aralarında anlaşarak çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması (ÇVÖA) imzalamaktadırlar. Türkiye’nin bugüne kadar 80 ülke ile imzalanarak yürürlüğe giren ÇVÖA’sı bulunmaktadır.
 
Türkiye’nin bu amaçla diğer ülkelerle imzaladığı ÇVÖA’lar, onaylanmaları için gerekli anayasal prosedürün tamamlanmasından sonra yürürlüğe girmektedir.
 
İmza işlemi biten anlaşmalar, gerekçesi ile birlikte onaylanması uygun bulunmak üzere T.B.M.M.'ne sunulmakta, T.B.M.M.'nin ilgili Komisyonlarında görüşüldükten sonra, Genel Kurul tarafından anlaşmanın onaylanması için Bakanlar Kuruluna yetki veren bir kanun kabul edilmekte ve daha sonra bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkartılan karar ile Bakanlar Kurulunca anlaşma onaylanmaktadır.
 
Onaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde anlaşma olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır. Yayımlanmayı müteakip, Türkiye açısından anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin anayasal prosedür tamamlanmaktadır.
 
Bu kapsamda, 6822 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”  9 Mart 2017  tarihli ve 30002  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Saygılarımızla…
 
 
 
“6822 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” tam metni için tıklayınız…>>>