GİB DUYURU: E-İrsaliye Uygulaması İle İlgili (20.03.2017)

 Elektronik İrsaliye uygulaması ile ilgili bilgilerin eklenmesi nedeniyle e-Fatura Entegrasyon, Özel Entegrasyon ve Zarf Şema Yapısı kılavuzları güncellenmiştir.