BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (29.04.2017)

2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik

 
29 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30052
Karar Sayısı : 2017/10106
 
31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2017 tarihli ve 50162 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 25/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
 
25/4/2017 TARİHLİ 2017/10106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
MADDE 1– 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararın. 5 inci maddesi ile 8 inci maddesinde yer alan “30/4/2017” ibareleri “30/9/2017” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.